Nhìn lại cuộc bầu cử quốc hội khóa xiv và đại biểu HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2016-2021- bài học và kinh nghiệm

Thứ bảy - 05/11/2016 09:32
Thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2016-2020. Thắng lợi của cuộc bầu cử là tiền đề, để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Nhìn lại cuộc bầu cử quốc hội khóa xiv và đại biểu HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2016-2021- bài học và kinh nghiệm
Cùng với cả nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở tỉnh Quảng Trị được chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia và các Bộ, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQVN. Cuộc bầu cử lần này là cuộc bầu cử đầu tiên thực hiện theo Luật tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 có nhiều điểm mới nên được các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hết sức chu đáo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp từ tỉnh đến cơ sở để lãnh đạo thực hiện công tác bầu cử.

Việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, ấn định số lượng đơn vị bầu cử, xác định khu vực bỏ phiếu được thực hiện kịp thời, đúng luật định. Quá trình tổ chức hội nghị hiệp thương và quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được Mặt trận tổ quốc các cấp thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan, vừa coi trọng cơ cấu, thành phần, vừa chú trọng chất lượng của người ứng cử. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND vận động bầu cử theo quy định được Mặt trận tổ quốc các cấp chuẩn bị tích cực, chu đáo. Trong công tác chuẩn bị, triển khai, tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận, Đoàn thể đã phối hợp làm tốt. Công tác tuyên truyền bầu cử được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về công tác bầu cử, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn xã hội trong việc tham gia bầu cử. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai thực hiện tích cực, chủ động, không để xảy ra tình hình mất an ninh, trật tự ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử được chuẩn bị kịp thời, chu đáo. Tất cả các nội dung của công tác bầu cử được triển khai thực hiện nghiêm túc. Do được chuẩn bị chu đáo, bài bản nên cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở tỉnh Quảng Trị đã thành công tốt đẹp, số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,40%, cử tri đã sáng suốt lựa chọn và bầu những người đủ tiêu chuẩn vào Quốc hội và HĐND các cấp. Các đại biểu trúng cử đúng cơ cấu, thành phần và đảm bảo cơ cấu kết hợp tăng hơn so với nhiệm kỳ 2011-2016.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên thực hiện cuộc bầu cử theo quy định mới của Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND nên khó tránh khỏi một vài lúng túng cần được nghiên cứu, khắc phục cho các kỳ bầu cử sau.

Bên cạnh đó, thảm họa môi trường biển ở các tỉnh miền Trung do hiện tượng cá chết hàng loạt, ảnh hưởng trực tiếp đến 14 xã, thị trấn ven biển thuộc 4 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng; Mặt trận TQVN các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực, kịp thời tập trung chỉ đạo, hỗ trợ, động viên, vận động, tuyên truyền bà con vùng biển an tâm, ổn định cuộc sống. Vì vậy, cử tri các xã vùng biển đã tích cực tham gia cuộc bầu cử, 100% các xã vùng biển đều có tỷ lệ cử tri đi bầu cao, hoàn thành sớm cuộc bầu cử.

 Quảng Trị là 01 trong 10 tỉnh, thành thí điểm không tổ chức HĐND ở cấp Huyện, Phường. Qua 7 năm không tổ chức HĐND dẫn đến khi triển khai thực hiện cuộc bầu cử, tổ chức của HĐND chính quyền một số địa phương bước đầu còn lúng túng trong việc xác định cơ cấu, thành phần, số lượng, đại biểu.

 Kinh phí phục vụ cho cuộc bầu cử vừa chậm, vừa không đảm bảo trong điều kiện ngân sách của tỉnh nghèo chủ yếu là sự hỗ trợ từ Trung ương.

Qua đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 để cuộc bầu cử đạt kết quả tốt đẹp, rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Có sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh.

 Sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân các cấp đối với công tác chuẩn bị bầu cử là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử. Nơi nào có sự chỉ đạo sát sao, thống nhất; các văn bản lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được phổ biến, quán triệt đầy đủ nơi đó công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo, triển khai công việc kịp thời, phối hợp chặt chẽ, kết quả đạt cao.

Sự tin tưởng, đồng lòng của nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị vào công tác bầu cử là yếu tố quyết định, bảo đảm chắc chắn cho thành công của cuộc bầu cử.

Sự phân công, hợp tác tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác chỉ đạo chuẩn bị bầu cử sẽ tạo sự thống nhất, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở trong việc tổ chức chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử.

Công tác thông tin, tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng đến mọi người dân về bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, nội dung phong phú trong từng giai đoạn chuẩn bị; việc bảo đảm sự công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, bình đẳng trong từng công việc chuẩn bị bầu cử; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong việc vận động khuyến khích người dân, cử tri cả tỉnh tham gia vào các bước trong quá trình bầu cử để tạo không khí tin tưởng, phấn khởi đối với cuộc bầu cử, nâng cao ý thức, trách nhiệm chính trị của công dân tham gia xây dựng bộ máy nhà nước, chính quyền các cấp.

 Bảo đảm thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự; từ việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mà pháp luật đã quy định.

 Làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử, nhất là các Tổ bầu cử; bảo đảm thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử có tâm huyết, trách nhiệm, nắm vững luật pháp về bầu cử, thành thạo công việc, giữ vững nguyên tắc trong việc bỏ phiếu, việc kiểm phiếu.

Công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; phối hợp chặt chẽ các lực lượng an ninh, quốc phòng, dân phòng và sự ủng hộ của nhân dân để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; giải quyết tốt các đơn, thư khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử và nhân sự ứng cử viên.

Có thể nói cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Thành công đó có sự đóng góp, vào cuộc của lực lượng vũ trang tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là ở khu vực

Võ Văn Hòa-PCT UBMTTQVN Tỉnh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây