UBMTTQVN huyện Triệu Phong

https://ubmttrieuphong.quangtri.gov.vn


Phát huy vai trò của các tôn giáo trong cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2016- 2021

Thực hiện các Chỉ thị, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo công tác bầu cử, Ban Thường trực UBMT các cấp trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai về công tác bầu cử cho các tầng lớp nhân dân, trong đó có các đồng bào có đạo.
DSCF1579

Toàn tỉnh Quảng Trị có khoảng 13 nghìn giáo dân thuộc Công giáo, 90 nghìn bà con tăng ni, phật tử và gần 5 nghìn bà con có đạo Tin Lành. Bà con có đạo sống hầu hết ở trên các địa bàn trong tỉnh với nhiều ngành nghề khác nhau. Với cơ chế chính sách phù hợp của nhà nước, sự năng động của bà con có đạo nên đời sống của bà con cũng khá ổn định. Trong bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay, tôn giáo đang là vấn đề nhạy cảm và thời sự. các thế lực thù địch đang tìm mọi cách để lợi dụng vấn đề tôn giáo, gắn với cái gọi là “dân chủ”, “nhân quyền” để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước ta nói chung và của tỉnh ta nói riêng. Các thế lực thù địch tăng cường phá hoại về mặt chính trị, tư tưởng, tạo xu hướng chống đối giữa tôn giáo và chính quyền, giữa các tôn giáo với nhau. Vì vây, gắn kết cộng đồng giữa đồng bào có đạo và đồng bào không theo đạo để thực hiện tốt cuộc bầu cử là sự gắn kết các giá trị văn hóa của dân tộc cùng chung một mục tiêu “công bằng, dân chủ, văn minh”.

Trong quá trình tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, Ban Thường trực UBMT tỉnh xác định cần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bầu cử, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong toàn xã hội. Các Tôn giáo đưa chủ trương, chính sách về việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp vào các ngày sinh hoạt, ngày lễ trọng của mình, các buổi rao giảng giáo lý, giáo luật, thạm chí trong các cơ sở bồi dưỡng, đào tạo các tín đồ, chức sắc của các tôn giáo nhằm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, về Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND, về Luật tổ chức chính quyền địa phương, về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân, về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh...

Trong công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự để bầu đại biểu HĐND các cấp, việc lựa chọn giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu ra ứng cử đảm bảo có tỷ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo phù hợp với quy định của nhà nước. Trong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về phân bổ cơ cấu, số lượng và thành phần đại biểu HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMT tỉnh đã giới thiệu 01 ứng cử viên thuộc các chức sắc tôn giáo trên địa bàn, Ban Thường trực UBMT huyện Hải Lăng giới thiệu 02 ứng cử viên, huyện Triệu Phong giới thiệu 01 ứng cử viên, Thành phố Đông Hà giới thiệu 01 ứng cử viên và thị xã Quảng trị giới thiệu 01 ứng cử viên...thuộc thành phần tôn giáo. Một số xã, phường, thị trấn cũng cơ cấu thành phần một số ứng cử viên thuộc các tôn giáo.

Có thể nói, việc phát huy vai trò của các tôn giáo trong hoạt động bầu cử là một việc làm có ý nghĩa rộng lớn, tạo được sự đoàn kết trong “Mái nhà chung” của Mặt trận TQVN các cấp trong tỉnh, không chỉ tạo sự đại đoàn kết dân tộc mà còn có vai trò đặc biệt  trong đoàn kết dân tộc- tôn giáo. Những việc làm tốt đẹp này mang một dấu ấn lịch sử, biểu thị sự gắn kết, gắn bó, hòa hợp giữa các tôn giáo, giữa các tổ chức tôn giáo để cùng với Nhà nước, Mặt trận TQVN chăm lo cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây